กำหนดการรับข้อสอบนักธรรมโท-เอก และธรรมศึกษา

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

นักธรรม

สนามหลวงแผนกธรรมได้กำหนดวันรับข้อสอบนักธรรมโท-เอก ไว้ในประกาศสนามหลวงแผนกธรรม ปี 2555 โดยในส่วนนักธรรมโท-เอก ให้เจ้าสำนักเรียนผู้เป็นประธานสนามสอบ ส่งพระผู้นำข้อสอบมารับข้อสอบที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในวันที่ 29 พ.ย. 2555 – 2 ธันวาคม 2555 โดยรับวันต่อวัน (รับในช่วงเวลาเช้าก่อนสอบ)

ในส่วนของธรรมศึกษา กำหนดรับข้อสอบในวันเดียวคือวันที่ 2 ธันวาคม 2555 (ก่อนสอบ 1 วัน) ที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

กำหนดตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นโท และวิชากระทู้ของธรรมศึกษาชั้นตรี-โท ของสำนักเรียนส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) สนามหลวงแผนกธรรมกำหนดตรวจในวันที่ 18-19-20 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาแดง หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

กำหนดตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาชั้นเอก กำหนดตรวจในวันที่ 24-25-26-27 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วัดสามพระยา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 0:11 น.