กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

กฐินพระราชทาน 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงยุติธรรม นำโดย ฯพณฯ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อัญเชิญทอดถวาย ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญศรัทธาสาธุชน ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการสอบนักธรรมตรี 2557

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศกำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะสอบระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้ โดยในปี 2557 นี้ จะไม่มีการส่งแผ่นซีดีข้อสอบไปยังสนามสอบต่าง ๆ ดังเช่นในปี 2556 แต่ทางกองธรรมสนามหลวง ได้เปิดให้ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเพียงอย่างเดียว โดยเปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบได้พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 12.30 น. และจะให้รหัสเปิดข้อสอบในเวลา 12.45 น. (รหัสเปิดข้อสอบ สามารถดูได้ทางหน้าเว็บสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง หรือผ่านทาง SMS ซึ่งทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะเป็นผู้ส่งให้สนามสอบทุกสนามสอบ)

วัดชนะสงคราม มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มอบทุนการศึกษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ ทุน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ขออนุโมทนาต่อเจ้าของทุนทุกท่าน ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อฝึกอบรมอานาปานัสสติสมาธิ ฟังธรรมและไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ มีผู้เข้าสอบจำนวนจริง 578 รูป สอบได้ 279 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๗ ปี 2557

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 425 รูป สอบได้ 120 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 406 รูป สอบได้ 84 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๙ มีผู้เข้าสอบจริง 300 รูป สอบได้ 26 รูป มีรายนามดังนี้

ผลสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก (ส่วนภูมิภาค) ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สนามหลวงแผนกธรรม ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รายชื่อผู้เข้าสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดชนะสงคราม ปี ๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ในการสอบบาลีครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ มีนักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดชนะสงคราม จำนวน ๑๔๗ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้