วัดชนะสงคราม มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

มอบทุนการศึกษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ ทุน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ขออนุโมทนาต่อเจ้าของทุนทุกท่าน ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม

ขอเชิญท่านสาธุชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อฝึกอบรมอานาปานัสสติสมาธิ ฟังธรรมและไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ชั้นประโยค ป.ธ.๖ มีผู้เข้าสอบจำนวนจริง 578 รูป สอบได้ 279 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประโยค ป.ธ.๗ ปี 2557

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 425 รูป สอบได้ 120 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๘ มีผู้เข้าสอบจริง 406 รูป สอบได้ 84 รูป มีรายนามดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (21 มี.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.๗-๘-๙ ตามลำดับ โดยในชั้นประโยค ป.ธ.๙ มีผู้เข้าสอบจริง 300 รูป สอบได้ 26 รูป มีรายนามดังนี้

ผลสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก (ส่วนภูมิภาค) ปี ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

สนามหลวงแผนกธรรม ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) แล้ว ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รายชื่อผู้เข้าสอบชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดชนะสงคราม ปี ๒๕๕๗

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

ในการสอบบาลีครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ มีนักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕ สนามสอบวัดชนะสงคราม จำนวน ๑๔๗ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประโยค ป.ธ.๕ สอบที่วัดชนะสงคราม จำนวน ๒๓ สำนักเรียน

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายนามสนามสอบและรายนามสำนักเรียนที่สอบในสนามสอบนั้น ๆ ดังนี้ ประโยค ป.ธ.๕ สอบที่วัดชนะสงคราม ในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔๗ รูป รวม ๒๓ สำนักเรียน คือ

ผลสอบธรรมศึกษา ๒๕๕๖

นักธรรม-ธรรมจักร-บาลี

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2557) สนามหลวงแผนกธรรม ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบไล่ได้ ธรรมศึกษา ชั้นเอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) แล้ว มีรายชื่อดังนี้